Adalia

Om företaget

Detta är Adalia AB

Adalia AB ägs och drivs av Annette Dock sedan 1993.
Annette är högskoleutbildad biolog och toxikolog (M. Sc. och ERT).

Verksamheten är uppbyggd runt en informell nätverksorganisation av konsulter med olika kompetens.
Adalia AB samarbetar med en lång rad konsultföretag främst i Sverige och i England, men även i övriga Europa, och är aktiv i flera intresseföreningar.

Annette har tidigare varit anställd på Livsmedelverket, Arbetsmiljöverket (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen) och Bygghälsan.

IMG_1011.JPG