Adalia

Länkar

Lankar-storre.jpg

Arbetsmiljöverket
https://www.av.se/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fd Räddningsverket)
https://www.msb.se/

Europeiska kemikaliemyndigheten
https://www.echa.europa.eu/

Kemikalieinspektionen
https://www.kemi.se/

Chemical Hazards Communication Society
https://chcs.org.uk/

Länsstyrelsen i Stockholms län
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag/miljo/miljofarlig-verksamhet/kemikalier-och-kemiska-produkter.html