Adalia
 

Länkar

Användbara länkar

20150503_122845.jpeg Europeiska kemikaliemyndigheten
http://echa.europa.eu/

Chemical Hazards Communication Society
http://www.chcs.org.uk

Kemikalieinspektionen
http://www.kemi.se

Arbetsmiljöverket
http://www.av.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fd Räddningsverket)
http://www.msb.se

Länsstyrelsen i Stockholms län
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/Pages/default.aspx

Senast uppdaterad 151009